Korralduskomitee

Korralduskomiteesse kuuluvad: Tuuliki Jürjo (esimees), Marko Tiitus, Regina Hansen, Triin Salmu, Samuel Markus Reinaru, Leevi Reinaru, Piret Aidulo, Kristi Sääsk, Liina Kilemit, Katrin Helena Melder, Pille Metsson, Vilja Volmer-Martinson, Marko Mägi, Kaie Tanner, Liina Raudvassar, Heli Jürgenson, Egle Viilma, Kadri Kesküla.